Meer mogelijk maken voor mensen met verstandelijke beperking

Heeft u een goed idee? Voor een nieuwe activiteit, een nieuwe technologie, een nieuw hulpmiddel of voor wetenschappelijk onderzoek? En draagt dit idee bij aan het welzijn van mensen met een verstandelijke beperking? Dan komt u misschien in aanmerking voor subsidie.

Stichting SPZ ondersteunt initiatieven die vernieuwend zijn en waar zoveel mogelijk mensen met een verstandelijke beperking iets aan hebben. Dat doen we van harte, volgens onze protestants-christelijke en humanitaire waarden.
Samen is er veel mogelijk!

Genomineerden voor de Pier de Boer-prijs 2019

  • KIT, Knappe Instructie bij Tandenpoetsen van Abrona
  • Mediajungle van ASVZ en Reik/Alliade
  • VraagApp van LFB en 3 Times Impact

Lees meer