Pier de Boer

Pier de Boer was de grondlegger van de sociaal pedagogische zorg. Het was zijn missie om mensen met een verstandelijke beperking verder te helpen. Naar hem vernoemden we daarom de tweejaarlijkse Pier de Boer-prijs. Ook is er de Pier de Boer Stichting. Deze Stichting levert een bijdrage aan de prijs in de vorm van een beeldje. Pier de Boer is opgenomen in het Canon Gehandicaptenzorg Nederland.

Wie was Pier de Boer?

Pier de Boer werd geboren op 10 september 1884 in het dorp Kimswerd in Friesland. De vader van Pier had een café en een limonadefabriek. Hij stuurde zijn zes zonen naar de Rijkskweekschool in Haarlem. Pier de Boer slaagde daar in 1904. Hij werd onderwijzer aan een blo-school in Amsterdam. De blo-school was een school van de ‘Vereniging voor Spraakgebrekkige en Achterlijke Kinderen’. Hij deed daar meer dan alleen lesgeven. Hij zorgde voor baantjes voor ex-leerlingen en zorgde dat ze geen problemen kregen. Dat was té veel werk voor schoolmeester Pier de Boer. Daarom werd hij in 1921 de eerste nazorg-ambtenaar van Nederland. Hij hielp schoolverlaters aan passend werk.

Werkplaatsen voor mensen met een beperking

Pier de Boer vond het belangrijk dat er een werkplaats kwam voor mensen die (nog) niet bij een bedrijf konden werken. In 1924 kwam er zo’n werkplaats in Amsterdam. Die werkplaatsen kostten natuurlijk geld. Daarom richtte hij in 1931 de Stichting AGO op: Arbeidsinstellingen voor Geestelijk Onvolwaardigen. De stichting zamelde geld in. Met dat geld werden de werkplaatsen betaald. Hiermee legde Pier de Boer ook de basis voor de sociaal pedagogische zorg.

In 1942 ging Pier de Boer, samen met zijn jongste zoon, wonen in Huize Vechtoever. Dit huis werd in 1941 door stichting AGO gehuurd als huis voor ‘geestelijk gehandicapte’ jongens tot 25 jaar die niet thuis konden wonen. Op 28 oktober 1945 overleed Pier de Boer. Hij werd 61 jaar.