Thema’s van de afgelopen uitreikingen

Pier de Boer-prijs 2023
Coach van de toekomst

Pier de Boer-prijs 2021
Meedoen door leren en werken

Pier de Boer-prijs 2019
Technologische innovatie met en voor mensen met een verstandelijke beperking. 

Pier de Boer-prijs 2017 
Stimuleren dat mensen met een verstandelijke beperking onbeperkt, actief kunnen bewegen. Zelf of samen met anderen.

Pier de Boer-prijs 2015
Projecten die ervoor zorgen dat mensen met een verstandelijke beperking meer worden betrokken en meer kunnen meepraten in de eigen gemeente.

Pier de Boer-prijs 2013
Versterking van de positie van mensen met een licht verstandelijke beperking in de samenleving.

Pier de Boer-prijs 2011
Informele zorg en vrijwillige inzet voor mensen met een verstandelijke handicap.

Pier de Boer-prijs 2009
Activiteiten voor mensen met een ernstig (meervoudige) verstandelijke beperking, op alle levensgebieden en in alle fasen van hun leven.