Ons beleid

Stichting SPZ zet zich in voor mensen met een verstandelijke beperking. En dat blijven we doen, met:

Vernieuwend en vooral een snelle opstart
Deze taak van het fonds wordt verder opgezet en ontwikkeld.

Particulier initiatief
We hebben oog voor vernieuwende particuliere initiatieven.

Samenwerking
We zoeken de samenwerking met andere fondsen en stichtingen die hetzelfde doen en willen als SPZ. Het is belangrijk dat de samenwerking past bij wie wij zijn.

Wát doen we concreet?

Ons belangrijkste werk is dat we geld (subsidie) geven aan goede projecten. Het moet gaan om projecten die mensen met een verstandelijke beperking echt verder helpen. We moedigen organisaties aan om subsidie bij ons aan te vragen. Belangrijk hiervoor is de tweejaarlijkse Pier de Boer-prijs. Deze prijs heeft elke keer een ander thema. We nemen ook zelf het initiatief voor projecten. Bijvoorbeeld via Kenniswerkplaatsen. Goede samenwerking is daarbij heel belangrijk.