Zo werkt het

Heeft u een project die mensen met een verstandelijke beperking verder helpt? En wilt u graag dat dit idee in aanmerking komt voor de Pier de Boer-prijs? Dan kunt u dit idee opsturen naar SPZ.

Juryleden

De juryleden voor de prijs is in 2021 zijn:

  • Loes van Amsterdam, vertegenwoordiger vanuit zorg en welzijnsorganisatie (voorzitter van de jury);
  • Ellis Jongerius, vertegenwoordiger vanuit stichting SPZ;
  • Tineke Hanekamp, afgevaardigde van de Pier de Boer Stichting;
  • Gijs Wanders, jurylid uit de kring van mensen met een verstandelijke beperking;
  • Henk Kouwenhoven, inhoudelijk deskundige op het terrein van het thema;
  • Willem de Gooyer, inhoudelijk deskundige op het terrein van het thema.

Beoordeling door een jury

Wij beoordelen alle projecten die we ontvangen. Daaruit maken we een selectie van projecten. Een deskundige jury beoordeelt deze selectie. De jury bepaalt welk project de Pier de Boer-prijs wint.

 

U heeft een nieuw project

Gaat het om een nieuw project op het terrein van het thema en daarvoor nog subsidie nodig? Dan kunt u bij FondsSPZ subsidie aanvragen (zie: subsidie aanvragen). U geeft daarbij aan hoeveel subsidie u nodig heeft voor uw project.

Bijvoorbeeld:

De kosten voor uitvoering van het project zijn in totaal 12.500, – euro. U of uw organisatie betaalt zelf 2.500,- euro. Van FondsSPZ vraagt u 10.000 euro.

Bij uw indiening geeft u aan dat u in aanmerking wilt komen voor de Pier de Boer-prijs. Daarna vult u ook het motivatieformulier voor de Pier de Boer-prijs in. Op dit formulier vertelt u waarom uw initiatief de Pier de Boer-prijs verdient. Dit formulier voegt u toe aan de subsidieaanvraag. Uw project dingt dan automatisch mee naar de Pier de Boer-prijs 2021.