Home » Pier de Boer-prijs » Zo werkt het

Zo werkt het

Heeft u een project die mensen met een verstandelijke beperking verder helpt? En wilt u graag dat dit idee in aanmerking komt voor de Pier de Boer-prijs? Dan kunt u dit idee opsturen naar SPZ.

Juryleden

De juryleden zijn:

  • Ben Hammer, vertegenwoordiger vanuit stichting SPZ;
  • Henny Jacobse, afgevaardigde van de Pier de Boer Stichting;
  • Gijs Wanders, jurylid uit de kring van mensen met een verstandelijke beperking;
  • Eveline Wouters, inhoudelijk deskundige op het terrein van het thema;
  • Janienke Sturm, inhoudelijk deskundige op het terrein van het thema.

Beoordeling door een jury

Wij beoordelen alle projecten die we ontvangen. Daaruit maken we een selectie van projecten. Een deskundige jury beoordeelt deze selectie. De jury bepaalt welk project de Pier de Boer-prijs wint.

 

Een bestaand of een nieuw project

Het kan gaan om een bestaand project of om een nieuw project:

U heeft een nieuw project

Gaat het om een nieuw projectidee? Dan is het belangrijk dat dit project voldoet aan de doelstellingen van Stichting SPZ (zie: subsidie aanvragen). De eerste stap is daarom: u vraagt bij SPZ een subsidieaanvraag in. Op het aanvraagformulier geeft u aan hoeveel subsidie u aan SPZ vraagt voor uw project.

Bijvoorbeeld:

De kosten voor uitvoering van het project zijn in totaal 12.500, – euro. U of uw organisatie betaalt zelf 2.500,- euro. Van SPZ vraagt u 10.000 euro.

Op dit aanvraagformulier geeft u ook aan dat u in aanmerking wilt komen voor de Pier de Boer-prijs. Daarna vult u ook het motivatieformulier voor de Pier de Boer-prijs in. Op dit formulier vertelt u waarom uw initiatief de Pier de Boer-prijs verdient. Beide formulieren stuurt u naar ons op.

Het bestuur van SPZ beoordeelt uw subsidieaanvraag. En bepaalt dus of u de subsidie inderdaad krijgt. Daarnaast kunt u in aanmerking komen voor de Pier de Boer-prijs.

U heeft een project dat al bestaat

Heeft u een project dat al bestaat? Dan is het belangrijk dat dit project voldoet aan de doelstellingen van Stichting SPZ. Ga hiervoor naar subsidie aanvragen. Vervolgens kunt u uw project opgeven voor de Pier de Boer-prijs. Gebruik hiervoor het nominatieformulier. Wij vragen u om hierbij resultaten mee te sturen van uw project tot nu toe. En vertel waarom uw activiteit de Pier de Boer-prijs verdient. Gebruik daarvoor het motivatieformulier.