Home » Over ons » Ons bestuur

Ons bestuur

Het bestuur van SPZ bestaat uit zeven personen. Elk bestuurslid werkt, of heeft gewerkt, bij een organisatie die opkomt voor mensen met een verstandelijke beperking en komt uit een omgeving die de Protestant-christelijke of humanitaire waarden weerspiegelt. We hebben goede contacten met organisaties in de zorg- en dienstverlening aan mensen met een beperking. SPZ vindt het belangrijk dat er ook een ervaringsdeskundig lvb-bestuurslid in het bestuur opgenomen is (coaching is daarbij een belangrijke voorwaarde).

De bestuursleden zijn:

  • Jenneke van Veen (voorzitter)
  • Peter Menkveld (secretaris)
  • Kees van Beveren (penningmeester)
  • Ben Hammer
  • Ellis Jongerius
  • Lucas Middelhoff

Vacature penningmeester

Door het aflopen van de termijn van de huidige penningmeester, is het bestuur van SPZ op zoek naar een penningmeester die de financiën van de stichting in goede banen leidt. Sinds de samenwerking met HandicapNL zijn de taken van de penningmeester aangepast waarbij het toezien op de besteding en het beheer van het resterende deel van het vermogen van de stichting de kerntaken zijn. Interesse? Lees de uitgebreide vacaturetekst hieronder en maak uw interesse kenbaar voor 28 mei 2021 via info@stichtingspz.nl 

Geen salaris, wel reiskostenvergoeding

De bestuursleden ontvangen geen salaris van SPZ. Wel krijgen ze een vergoeding voor de reiskosten die ze maken. SPZ heeft geen werknemers in dienst.

Bestuursreglement

De werkwijze van het bestuur is vastgelegd in het bestuursreglement.

Stichting SPZ heeft een ANBI-verklaring. 
Fiscaal nummer ANBI: 822256435