Ons bestuur

Het bestuur van SPZ bestaat uit vijf personen. Elk bestuurslid werkt, of heeft gewerkt, bij een organisatie die opkomt voor mensen met een verstandelijke beperking en komt uit een omgeving die de Protestant-christelijke of humanitaire waarden weerspiegelt. We hebben goede contacten met organisaties in de zorg- en dienstverlening aan mensen met een beperking. SPZ vindt het belangrijk dat er ook een ervaringsdeskundig lvb-bestuurslid in het bestuur opgenomen is (coaching is daarbij een belangrijke voorwaarde).

De bestuursleden zijn:

  • Jenneke van Veen (voorzitter)
  • Cees van der Wal (algemeen bestuurslid)
  • Ellis Jongerius (algemeen bestuurslid)
  • Lucas Middelhoff (secretaris)
  • Jos van der Werf (penningmeester)

Geen salaris, wel reiskostenvergoeding

De bestuursleden ontvangen geen salaris van SPZ. Wel krijgen ze een vergoeding voor de reiskosten die ze maken. SPZ heeft geen werknemers in dienst.

 

Bestuursreglement

De werkwijze van het bestuur is vastgelegd in het bestuursreglement.

Stichting SPZ heeft een ANBI-verklaring. 
Fiscaal nummer ANBI: 822256435