Kennisplein gehandicaptensector

Stichting SPZ ondersteunde drie werkplaatsen op het Kennisplein Gehandicaptensector. Het ging om 28.000 euro per werkplaats per jaar.

Het Kennisplein Gehandicaptensector is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en kennis en ervaring kunnen delen. Met als doel de zorg aan mensen met een (verstandelijke) beperking te verbeteren. Een werkplaats is een groep van mensen die samen werken aan een bepaald onderwerp en doel. SPZ bepaalt welke thema’s dat worden. Dit doen we in overleg met het Kennisplein Gehandicaptensector. Samen vormen we een beoordelingscommissie, die de beste ideeën selecteert.

SPZ gaf geld aan de volgende kenniswerkplaatsen:

Werkplaats 1: mensen met LVB en de transitie

Er is veel veranderd in de zorg. Sinds 1 januari 2015 is de zorg geregeld via vier wetten: de Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en nieuwe Zorgverzekeringswet. Voortaan moeten mensen zelf meer regelen. Dat kan vooral lastig zijn voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Zij kunnen financiële problemen krijgen. De werkplaats maakte een ‘Signaallijst Financiën’. Met dit hulpmiddel krijgen zorgprofessionals en vrijwilligers snel inzicht in iemands situatie. Ze kunnen dan zien of iemand misschien ondersteuning nodig heeft bij het regelen van zijn financiële zaken.

Werkplaats 2: Forensische zorg en nazorg voor LVB

Hoe vertel je jongeren met een licht verstandelijke beperking wat een jeugdreclasseringsmaatregel is? En hoe vertel je wat er dan gaat gebeuren? De werkplaats ‘Forensische zorg en nazorg voor LVG-groep’ ontwikkelde een Woord & Beeldverhaal. Daarin vertellen LVG-jongeren zelf hun verhaal via beelden. Zij kunnen zich op die manier veel beter uitdrukken dan met woorden. Belangrijke mensen rondom de jongere weten dan beter wat de zorgen en gevaren zijn. Daardoor kunnen ze misschien beter en meer helpen om nieuwe problemen te voorkomen.

Werkplaats 3: Methoden die mensen met een verstandelijke beperking stimuleert onbeperkt-actief te bewegen

De werkplaats ontwikkelde de methode ‘Meer bewegen: Dromen, ontdekken en doen’. Deze methode is bedoeld voor begeleiders, sportverenigingen en buurtcoaches. Het doel is dat mensen met een verstandelijke beperking meer bewegen in het dagelijkse leven. De methode geeft hiervoor handige tips. Begeleider en cliënt doorlopen samen de drie fasen ‘dromen, ontdekken en doen’.