Meer mogelijk maken voor mensen met verstandelijke beperking

Heeft u een goed idee voor een nieuwe activiteit, een nieuwe technologie of een nieuw hulpmiddel? En draagt dit idee bij aan het welzijn van mensen met een verstandelijke beperking? Dan komt u misschien in aanmerking voor subsidie.

Stichting SPZ ondersteunt initiatieven die vernieuwend zijn en waar zoveel mogelijk mensen met een verstandelijke beperking iets aan hebben. Dat doen we van harte, volgens onze protestants-christelijke en humanitaire waarden.
Samen is er veel mogelijk!

Parc Spelderholt wint de Pier de Boer-prijs 2023

De winnaar van de Pier de Boer prijs 2023 is bekend! De tweejaarlijkse prijs is op 15 september uitgereikt aan Parc Spelderholt. Met hun Academie Spelderholt geeft de organisatie jongeren met een verstandelijke beperking de kans om een uniek vierjarig ontwikkeltraject te volgen en af te sluiten met een erkend certificaat (MBO niveau 1). Juryvoorzitter Joos Vaessens: “Parc Spelderholt sprong er uit door de grote impact van hun werk op de toekomst van mensen met een verstandelijke beperking.” Lees hier meer.

Opening Pier de Boer-brug op 16 september 2022 met symposium

Op vrijdag 16 september werd in Amsterdam op initiatief van Stichting SPZ een brug geopend die vernoemd is naar Pier de Boer. Hij is de grondlegger van de sociaal pedagogische zorg in Nederland (vanaf 1921), en eerste voorzitter van het bestuur van SPZ.

Wethouder Rijxman van Amsterdam, bestuurslid van SPZ Ellis Jongerius en Martin van Wringer, ervaringsdeskundige bij MEE Amstel en Zaan openden gedrieen de brug. Deze brug is gelegen aan het Oranje Vrijstaatplein in Amsterdam, recht tegenover het kantoor van Stadsdeel Oost. In de raadszaal van het Stadsdeel werd voorafgaand aan de opening een mini-symposium gehouden over 100 jaar sociaal pedagische zorg.

Redacteur van de Canon Sociaal Werk, Jos van der Lans, hield een inspirerende lezing waarin hij aantoonde hoe de werkwijze en visie van Pier de Boer uit 1921 nog steeds van grote actuele waarde is. Bijgaand een link naar de sheets van zijn presentatie.

Daarna gaf Ellis Jongerius, zowel ervaringsdeskundige als bestuurslid van SPZ, aan wat de prioriteiten zijn voor de doelgroep van mensen met een lichte verstandelijke beperking. Ook gaf zij aan trots te zijn dat zij alweer 5 jaar in het bestuur van SPZ particvipeert en wees zij op de publicatie die SPZ daarover samen met Disability studies heeft uitgegeven begin 2022.

De voorzitter van SPZ, Jenneke van Veen en de directeur van Handicap NL , Danielle Schutgens, lichtten daarna het thema van de Pier de Boerprijs 2023 toe: Coach van de toekomst. Zij deze een oproep aan alle instanties die zich met clientondersteuning bezighouden om projecten aan te dragen die een bredere bekendheid verdienen om mensen met ene verstandelijke beperking te coachen in eigen regie en deelname aan de samenleving.

Martin van Wringer, ervaringsdeskundige bij MEE Amstel en Zaan ging vervolgens in gesprek met Wethouder Rijxman van Amsterdam over het belang van clientondersteuning, ervaringsdeskundigheid en werkmogelijkheden voor de doelgroep. Wethouder Rijxman gaf naar aanleiding van zijn vragen aan nog eens goed te gaan kijken naar de mogelijkheden om meer werk bij de gemeente of aan hen gelieerde instanties te creeeren.

Vervolgens werd, na de opening, in het stadskantoor een toost uitgebracht op dit heugelijke feit, en op de mooie voetgangers- brug die Pier de Boer met zijn spreuk “Mijn instrumenten zijn mijn schoenen’ op het lijf geschreven is.

Bekijk hier de powerpointpresentie van Jos van der Lans

 

Inspiratie tot inclusief besturen

Ervaringsdeskundigheid is een thema dat in de zorg voor mensen met een beperking op een toenemende belangstelling kan rekenen. Organisaties proberen ervaringsdeskundigheid op een of andere wijze te betrekken bij het ontwikkelen van beleid, bij innovatie etc. Ook wordt er meer aandacht besteed aan de vormgeving van de medezeggenschap van bewoners en spelen opgeleide ervaringsdeskundigen daar vaak een belangrijke rol in. Lees hier het volledige bericht.

Download hier de publicatie van SPZ en DSIN.

 

Stichting Phusis uit Assen winnaar Pier de Boer‐prijs 2021

De Pier de Boer-prijs 2021 is op 30 september 2021 uitgereikt aan het beste project dat meedoen door leren en werken mogelijk maakt voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor de prijs waren drie projecten genomineerd. De winnaar van de prijs is het project LET PHUSIS WORK; maak werk van je dromen! Stichting Phusis uit Assen heeft een geldbedrag van €30.000,– en een kunstwerk ontvangen. De genomineerden Matz Carwash en het Schreuder College ontvingen ieder €10.000,–.  Lees hier het juryrapport.