Home » Thema 2023

Pier de Boer-prijs 2023: ‘Coach van de toekomst’

In 2021 is het exact 100 jaar geleden dat Pier de Boer -de naamgever van deze tweejaarlijks prijs- werd aangesteld werd als ‘nazorgambtenaar’ bij de gemeente Amsterdam om te zorgen dat ‘de oud-leerlingen van de BLO-scholen’ op een goede plek terecht kwamen in de samenleving.

Als pionier in het maatschappelijke veld wist hij, in de twintiger en dertiger jaren, zelf een werkwijze te ontwikkelen om voor mensen met een verstandelijke beperking inclusie te realiseren.

Stichting SPZ en HandicapNL willen met de keuze voor het thema van de Pier de Boer-prijs 2023 dicht bij zijn werk en persoon blijven. We kiezen voor het werkveld ‘Cliëntondersteuning’ en zoeken daarbij nadrukkelijk naar innovatieve projecten en samenwerkingsvormen. Samenwerking tussen het maatschappelijk middenveld, ervaringsdeskundige en instanties zoals gemeenten zien wij als de kern voor deze innovaties. Cliëntondersteuning zoals die ook in diverse wetten als de Wmo en WLZ is opgenomen, stamt direct en indirect af van het ‘Nazorgwerk’ dat Pier de Boer in 1921 is begonnen.

De beide organisaties dromen van een inclusieve samenleving waarin mensen met een verstandelijke beperking een eerlijke kans krijgen om een zo zelfstandig mogelijk, waardevol leven te leiden. Een leven waarbij de afhankelijkheid van derden zoveel mogelijk wordt afgebouwd, zij hun talenten kunnen ontplooien & inzetten en ze zelf de (mede) regie voeren over de beslissingen die hen aangaan. Cliëntondersteuning is bij uitstek het werkveld dat hier een waardevolle bijdrage aan kan leveren.

100 jaar nadat Pier de Boer zijn werk begon is, mede door de wijziging in financiering van de cliëntondersteuning in 2015 en de nieuwe opdrachtgevers in de verschillende wetten, de praktijk van het werk fors veranderd. De veranderingen hebben het belang voor de wijze waarop de cliëntondersteuner zijn werk doet vergroot. Diverse aanbieders van cliëntondersteuning zoeken naar vernieuwing en mensen met een verstandelijke beperking zijn opgeleid als ervaringsdeskundigen om een bijdrage te kunnen leveren aan de uitvoering en/of ontwikkeling van het werk.

Voor de Pier de Boer prijs 2023 zijn wij op zoek naar projecten en samenwerkingen die deze vernieuwing brengen in cliëntondersteuning. Met de keuze voor de titel: ”Coach van de Toekomst” willen we aangeven dat we zoeken naar nieuwe manieren van ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking. Methodieken gericht op de persoonlijke ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking, die niet alleen ondersteunen maar zoveel mogelijk begeleiden naar een zo zelfstandig mogelijk leven.

Projecten moeten meerder van de volgende aspecten in zich hebben:

  • Methodiekontwikkeling (gericht op individu of collectief).
  • Gericht op mensen met een verstandelijke beperking.
  • Duurzaam effect op het leven van de cliënt.
  • Gericht op het vergroten van zelfstandigheid
  • Gericht op ontplooiing en uitgaan van mogelijkheden/talenten van de cliënt
  • Samenwerkingsvormen tussen maatschappelijk middenveld en derden zoals instanties (bv Wmo, Jeugdzorg, WLZ, zorgkantoor, gemeente etc), bedrijven, instellingen e.d..
  • Betrokkenheid van de doelgroep/inzet van ervaringsdeskundigheid bij de ontwikkeling en/of uitvoer
  • Bewijsbaar effectief.
  • Monitoren van de impac

Thema’s van de afgelopen uitreikingen

Pier de Boer-prijs 2021
Meedoen door leren en werken

Pier de Boer-prijs 2019
Technologische innovatie met en voor mensen met een verstandelijke beperking. 

Pier de Boer-prijs 2017 
Stimuleren dat mensen met een verstandelijke beperking onbeperkt, actief kunnen bewegen. Zelf of samen met anderen.

Pier de Boer-prijs 2015
Projecten die ervoor zorgen dat mensen met een verstandelijke beperking meer worden betrokken en meer kunnen meepraten in de eigen gemeente.

Pier de Boer-prijs 2013
Versterking van de positie van mensen met een licht verstandelijke beperking in de samenleving.

Pier de Boer-prijs 2011
Informele zorg en vrijwillige inzet voor mensen met een verstandelijke handicap.

Pier de Boer-prijs 2009
Activiteiten voor mensen met een ernstig (meervoudige) verstandelijke beperking, op alle levensgebieden en in alle fasen van hun leven.