Pier de Boer-prijs 2021: ‘Meedoen door leren en werken’

Doel van inclusie is om bij te dragen aan de kwaliteit van leven. Werken is daarin een belangrijk aspect, in het bijzonder als het gaat om het ervaren van gelijkwaardigheid. Voor duurzame inzetbaarheid en ontplooiing in je werk is leven lang leren van belang.

De sociaal-pedagogische zorg heeft van oudsher activiteiten en werkzaamheden ingezet voor mensen die balanceren op het schemergebied van helemaal verzorgd worden en mensen die participeren in de maatschappij maar niet volledig. Met de keuze voor dit thema gaat SPZ terug naar de “roots” van SPZ.

SPZ wil met de keuze voor dit thema innovatieve en succesvolle projecten stimuleren waarin deskundigheidsbevordering, participatie en arbeid samen komen. Projecten die zich richten op:

  • Ontwikkeling van kennis, vaardigheden en flexibiliteit binnen een organisatie om die plek langdurig beschikbaar te houden.
  • Duurzame inzetbaarheid van mensen met een verstandelijke beperking op de arbeidsmarkt
  • Maatschappelijke integratie en gelijkwaardigheid in het arbeidsproces
  • Betrekken van mensen met een verstandelijke beperking zelf in deze projecten.
  • Het vertalen van maatschappelijk functioneren/participatie in arbeid

Door de koppeling van leven lang leren, arbeid en participatie verwacht SPZ dat er mooie instrumenten te ontstaan om integratie en duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling te realiseren.

Thema’s van de afgelopen uitreikingen

Pier de Boer-prijs 2019
Technologische innovatie met en voor mensen met een verstandelijke beperking. 

Pier de Boer-prijs 2017 
Stimuleren dat mensen met een verstandelijke beperking onbeperkt, actief kunnen bewegen. Zelf of samen met anderen.

Pier de Boer-prijs 2015
Projecten die ervoor zorgen dat mensen met een verstandelijke beperking meer worden betrokken en meer kunnen meepraten in de eigen gemeente.

Pier de Boer-prijs 2013
Versterking van de positie van mensen met een licht verstandelijke beperking in de samenleving.

Pier de Boer-prijs 2011
Informele zorg en vrijwillige inzet voor mensen met een verstandelijke handicap.

Pier de Boer-prijs 2009
Activiteiten voor mensen met een ernstig (meervoudige) verstandelijke beperking, op alle levensgebieden en in alle fasen van hun leven.