Home » Pier de Boer-prijs » Thema 2019

Pier de Boer-prijs 2019: ‘Technologische innovatie met en voor mensen met een verstandelijke beperking’

We leven in een tijd van apps, robots en slimme apparaten. We noemen dit: technologieën. Deze kunnen het leven van mensen met een verstandelijke beperking makkelijker maken. SPZ vindt het belangrijk dat er nieuwe technologieën komen waar mensen echt iets aan hebben. Daarom is het thema van de Pier de Boer-prijs 2019: ‘Technologische innovatie met en voor mensen met een verstandelijke beperking’.

Voorbeelden van technologieën

Er verandert heel veel. De digitale wereld en de echte wereld gaan steeds meer samen. Dit wordt ook wel genoemd: de vierde revolutie. Voorbeelden zijn:

  • Slimme apparaten die aangeven welk gedrag je van iemand kunt verwachten. Of wat iemand voelt;
  • Robots die het gedrag van mensen beïnvloeden en sociaal bezig zijn;
  • Apparaten die worden verbonden met het internet (‘internet of things’);
  • Spiegels die je huid bekijken en adviezen geven.

Best spannend allemaal. Want we weten niet precies wat er in de toekomst allemaal mogelijk wordt. En hebben sommige technologieën ook nadelige gevolgen. Stichting SPZ vraagt zich daarom af:

  • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen met een verstandelijke beperking echt voordeel gaan hebben van de technologische innovaties.
  • Hoe kunnen we versnellen dat deze innovatie met ongekende mogelijkheden juist voor mensen met een verstandelijke beperking leidt tot het beter begrijpen van gedragingen en uitingen van gevoelens?
  • Hoe kan de innovatie zorgen voor meer tijd en aandacht van verzorgers en familie voor mensen met een verstandelijke beperking?
  • Welke nieuwe praktische toepassingen levert dit op, zodat mensen met een verstandelijke beperking kunnen meedoen in de samenleving, worden geaccepteerd en dezelfde rechten en vrijheden hebben? (Zoals dat staat omschreven in het VN Verdrag).
  • Welke nieuwe samenwerkingen levert het op die meerwaarde hebben voor het toepassen van de nieuwste techniek voor mensen met een verstandelijke beperking? Daarmee bedoelen we samenwerkingen tussen maatschappelijke voorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking én technologische bedrijven.
  • En: hoe kunnen we mensen met een verstandelijke beperking zélf betrekken bij het onderzoek naar de toepassing of de ontwikkeling van nieuwe technologische innovaties?

Thema’s van de afgelopen uitreikingen

Pier de Boer-prijs 2017 
Stimuleren dat mensen met een verstandelijke beperking onbeperkt, actief kunnen bewegen. Zelf of samen met anderen.

Pier de Boer-prijs 2015
Projecten die ervoor zorgen dat mensen met een verstandelijke beperking meer worden betrokken en meer kunnen meepraten in de eigen gemeente.

Pier de Boer-prijs 2013
Versterking van de positie van mensen met een licht verstandelijke beperking in de samenleving.

Pier de Boer-prijs 2011
Informele zorg en vrijwillige inzet voor mensen met een verstandelijke handicap.

Pier de Boer-prijs 2009
Activiteiten voor mensen met een ernstig (meervoudige) verstandelijke beperking, op alle levensgebieden en in alle fasen van hun leven.