Home » Subsidie aanvragen » Zo werkt het

Zo werkt het

Heeft u een nieuw of bestaand project? En wilt u hiervoor subsidie aanvragen bij SPZ? Dit kunt u doen door het invullen en opsturen van een aanvraagformulier. Het is belangrijk dat u het formulier volledig invult. Want alleen dan kunnen uw aanvraag in behandeling nemen. Vervolgens verstuurt u het formulier (én eventuele bijlagen) naar: info@stichtingspz.nl

Beoordeling van uw aanvraag

SPZ bespreekt en beoordeelt uw subsidieaanvraag. Dat doen we in de bestuursvergadering. Het bestuur vergadert gemiddeld vijf keer per jaar. Wilt u graag dat we uw aanvraag zo snel mogelijk behandelen? Lever het ingevulde formulier dan uiterlijk twee weken voor een vergadering bij ons in. Na de vergadering krijgt u schriftelijk bericht van onze beslissing.

Bestuursvergaderingen in 2019

In 2019 vergadert SPZ op:
• 7 maart 
• 11 april
• 13 juni
• 26 september
• 14 november

Hoogte van de bedragen

We beoordelen elk project op het belang daarvan voor mensen met een verstandelijke beperking. Als dat belang groot is, passen we het subsidiebedrag daarop aan. Hoeveel subsidie u krijgt, hangt ook af van het geld dat we in een jaar beschikbaar hebben. Ook kijken we naar het draagvlak van elk project.  We kunnen ook subsidie geven voor delen van een project.