Home » Subsidie aanvragen » Voor wie

Voor wie

Stichting SPZ is er voor MEE-organisaties, ouderverenigingen en onderwijsinstellingen. Maar ook voor woonvormen en werkprojecten. Bent u betrokken bij zo’n organisatie? Dan kunt u zélf een project uitvoeren of met hulp van anderen. Of u kunt het project laten uitvoeren door anderen.

Uw projectaanvraag moet daarom te maken hebben met de volgende doelgroepen of onderwerpen:

  • Belangenbehartigers, ouders, zelforganisaties, beleid en onderzoek
  • Wonen, dagverblijven en (gezondheids)zorg, ontspanning
  • Scholing, opleiding, buitenschoolse opvang van kinderen
  • Begeleiding naar werk van (jong)volwassenen, werk en werkproblemen

We hebben een voorkeur voor projecten die mensen met een verstandelijke beperking verder helpen in een bepaalde fase van hun leven.